Eğirileri Düzenlemek

Bir kavisli çizgi dilimi iki veri noktasından (uçnoktalar) ve iki kontrol noktasından (tutamaklar) oluşur. Bir kontrol çizgisi kontrol noktasını veri noktasına bağlar. Kavisin şeklini bir veri noktasını başka bir tipe dönüştürerek veya kontrol noktalarını başka bir konuma sürükleyerek değiştirebilirsiniz.

Çizgiyi ve Biçimlendir - Çizgiyi seçerek de çizginin özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Simge

Kavisli çizginin veri noktalarını ve kontrol noktalarını görüntülemek için, çizgiyi seçin, ve ardından Çizim çubuğundaki Noktalar simgesine tıklayın. Veri noktaları kareler ile ve kontrol noktaları daireler ile temsil edilmektedir. Bir kontrol noktası bir veri noktasının üstünü kaplayabilir.

Bir eğri çizgi dilimini ayarlamak için:

 1. Bir eğri çizgi seçin ve Çizim Araç Çubuğundaki Noktalar simgesine tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bir eğriyi parçalamak için:

Sadece üç veya daha fazla veri noktası içeren eğrileri parçalayabilirsiniz.

 1. Bir eğri çizgi seçin ve Çizim Araç Çubuğundaki Noktalar simgesine tıklayın.

 2. Bir veri noktası seçin ve Noktaları Düzenle Araç Çubuğundaki Eğriyi Böl simgesine tıklayın.

Kapalı bir şekil oluşturmak için:

 1. Bir eğri çizgi seçin ve Çizim Araç Çubuğundaki Noktalar simgesine tıklayın.

 2. Noktaları Düzenle Çubuğun'da,Bézier'i Kapat simgesine tıklayın.

Bir eğrinin üzerindeki bir noktayı dönüştürmek için:

 1. Bir eğri çizgi seçin ve Çizim Araç Çubuğundaki Noktalar simgesine tıklayın.

 2. Dönüştürmek istediğiniz veri noktasına tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

Bir veri noktası eklemek için:

 1. Bir eğri çizgi seçin ve Çizim Araç Çubuğundaki Noktalar simgesine tıklayın.

 2. Noktaları Düzenle Çubuğun'da,Nokta Ekle simgesini seçin.

 3. Çizgiye eklemek istediğin noktaya tıklayın ve kısa bir mesafe sürükleyin.

Öneri Simgesi

Eğer bir veri noktası bir kontrol noktası içermiyorsa, veri noktasını seçin ve ardından Noktaları Düzenle Çubuğundan Eğriye Dönüştür simgesine tıklayın.


Bir veri noktasını silmek için:

 1. Bir eğri çizgi seçin ve Çizim Araç Çubuğundaki Noktalar simgesine tıklayın.

 2. Silmek istediğiniz noktaya tıklayın.

 3. Noktaları Düzenle Araç Çubuğundaki Noktaları Sil simgesine tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!