LibreOffice Impress'de Kısayol Tuşlarını Kullanmak

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Klavyeyi çalışma alanında gezinmek için kullanabileceğiniz gibi LibreOffice Impress erişimi için de kullanabilirsiniz. LibreOffice Impress çizim nesneleri oluşturmak için bazı klavye kısayollarını LibreOffice Draw ile ortak kullanır.

Yer Tutucuları Seçmek

LibreOffice Impress AutoLayouts use placeholders for slide titles, text, and objects. To select a placeholder, press +Enter. To move to the next placeholder, press +Enter again.

note

If you press +Enter after you reach the last placeholder in a slide, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.


Bir Çizim Nesnesini Oluşturmak ve Düzenlemek İçin

 1. F6 tuşuna basarak Çizim çubuğunda gezinebilirsiniz.

 2. Bir çizim aracının araç çubuğu simgesine ulaşana kadar Sağ ok tuşuna basın.

 3. Eğer bir simgenin yanında bir ok varsa, çizim aracı bir alt menü açar. Yukarı veya Aşağı yön tuşlarıile alt menüleri açın ve Sağ veya Sol tuşuyla bir simge seçin.

 4. +Enter tuşlarına basın.

  Nesne mevcut belgenin ortasında oluşturulur.

 5. Belgeye dönmek için +F6 tuşlarına basın.

  Nesneyi istediğiniz yere yön tuşlarıyla konumlandırabilirsiniz. Nesne için içerik menüsünden bir komut seçmek için Shift+F10 tuşlarına basın.

Bir Nesneyi Seçmek İçin

 1. Belgeye girmek için +F6 tuşlarına basın.

 2. Seçmek istediğiniz nesneye ulaşana kadar Tab tuşuna basın.

Slayt Gösterisini Esnasında

To start a Slide Show

To start a slide show from the beginning, press F5.

To start a slide show from the current slide, press Shift+F5.

Bir sonraki slayta veya sonraki canlandırma efektine geçmek için

Boşluk tuşu

Bir sonraki slayta nesne canlandırmalarını oynatmadan geçmek için

+PageDown

Önceki slayta dönmek için

+PageUp

Belirli bir slayta gitmek için

Slaytın sayfa numarasını girin ve Enter'a basın.

Slayt gösterisini durdurmak

Esc veya -'a basınız.

Slayt Sıralayıcı

Slayt Sıralayıcıya ilk geçiş yaptığınızda Enter tuşuna basarak klavyenin çalışma alanına odaklanmasını sağlayın. F6 ile çalışma alanında gezinip sonra Enter'a da basabilirsiniz.

Slaytları seçmek ve seçimi kaldırmak

Seçmek istediğiniz slayta ulaşmak için yön tuşlarını kullanın ve Boşluk Tuşuna basın. Seçimi eklemek için tekrar Boşluk Tuşuna basın. Seçimden vazgeçmek için slaytı seçin ve Boşluk Tuşuna basın.

Bir slaytı kopyalamak:

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to copy, and then press +C.

 2. Move to the slide where you want to paste the copied slide, and then press +V.

Bir Slaytı Taşımak

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to move, and then press +X.

 2. Position the cursor where you want to move the slide, and then press +V.

 3. Mevcut slaytın Öncesini veya Sonrasını seçin ve ardından Tamam'a tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!