HTML Sayfalarını Sunumlara İçe Aktarma

HTML belgelerindeki metinler dahil olmak üzere, herhangi bir metin belgesini slayta içe aktarabilirsiniz.

Bir slayta bir dosyadan metin eklemek:

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. Dosya türü olarak "Metin" veya "HTML Belgesi"'ni seçin.

  3. Eklemek istediğiniz metni içeren dosyayı belirleyin ve Ekleye tıklayın.

Eğer metin dosyası bir slayta eklenebilecek metinden fazlasına sahipse, metni birden fazla slayta bölebilirsiniz.

  1. Düzenleme kipine girmek için eklenmiş metne çift tıklayın.

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. Bu 3 adımı tüm metin slaytlarda olana kadar tekrarlayın.

Lütfen bizi destekleyin!