Sunumu HTML Biçiminde Kaydetmek

  1. HTML biçiminde kaydetmek istediğiniz sunumu açın.

  2. Dosya - Dışa Aktar'ı seçin.

  3. Dosya türüHTML Belgesi (LibreOffice Impress) (.html;.htm) olarak ayarlayın.

  4. Dosya adı girin, ve sonra Kaydet'e tıklayın.

  5. HTML Dışa Aktar sihirbazındaki yönergeleri takip edin.

Lütfen bizi destekleyin!