Sunum Slaytlarında Nesneleri Canlandırma

Slaytınızdaki nesnelere öntanımlı canlandırma efektlerini uygulayabilirsiniz.

Bir nesneye canlandırma efekti vermek için:

  1. Bir alaytta Normal görünümde, canlandırmak istediğiniz nesneyi seçin.

  2. Choose View - Animation, to open the Custom Animation pane in the Sidebar. Click on Add (+) button, and then select an animation effect.

  3. Özel Canlandırma penceresinde, bir efekt kategorisinden seçmek için bir sekme sayfasına tıklayın. Bir efekte tıklayın, sonra Tamam'a tıklayın.

Canlandırmayı ön izlemek için, Oynat düğmesine tıklayın.

note

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have one or more objects with custom animation. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has custom animation.


Hareket yolları efektini uygulama ve düzenleme:

Bir nesne bir hareket yolu boyunca canlandırılabilir. Öntanımlı veya kendi hareket yolunuzu kullanabilirsiniz.

Eğer "Eğri", "Çokgen" veya "Serbest Biçem Çizgi" 'yi seçerseniz, iletişim penceresi kapanır ve kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Eğer çizim tamamlnır ve iptal edilmezse, oluşturulan yol belgeden kaldırılır ve hareket yolu efekti olarak eklenir.

Hareket yollarını düzenlemek

Eğer Özel Canlandırma Panosu görünür ise, Mevcut slaytın tüm efektlerinin hareket yolları slayt üstünde şeffaf bir örtü olarak çizilir. Tüm yollar her zaman görünürdür, bu sebeple ardışık yollar kullanan canlandırmalar kolaylıkla oluşturulabilir.

Bir hareket yolu yola tıklanarak seçilebilir. Seçilmiş bir yol tutamakları destekler, bir şekil gibi hareket ettirilebilir veya yeniden boyutlandırılabilir. Bir yola çift tıklama nokta düzenleme kipini başlatır. Nokta düzenleme kipi ayrıca Düzenle - Noktalar ile veya F8 tuşuna basılarak başlatılabilir.

Bir nesnedeki canlandırma efektini kaldırmak için:

  1. Bir slaytta Normal görünümde, efekti kaldırmak istediğiniz nesneyi seçin.

  2. Slayt Gösterisi - Canlandırmayı Özelleştir'i seçin.

  3. Kaldır'a tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!