Hareketli GIF Resim Oluşturmak

Sunumunuzu ilginçleştirmek için slaytlarınızda bulunan çizim nesnelerinizi, metin nesnelerinizi ve grafik nesnelerinizi (görsellerinizi) hareketlendirebilirsiniz. LibreOffice Impress size slaytınızdaki nesneleri birleştirerek hareketli görseller (çerçeveler) oluşturabileceğiniz basit bir canlandırma düzenleyicisi sağlamaktadır. Harketlendirme uygulaması oluşturduğunuz statik çerçevelerin dönüşümlü gösterilmesiyle gerçekleştirilmektedir.

Öneri Simgesi

Eğer bir bit eşlem canlandırması (canlandırmalı GIF) oluşturursanız her çerçeve için bir gecikme zamanı atayabilir ve canlandırmanın kaç defa oynatılacağını belirleyebilirsiniz.


Hareketli GIF oluşturmak için:

 1. Select an object or group of objects that you want to include in your animation and choose Insert - Media - Animated Image.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

 1. Canlandırma Grubu alanında Bit eşlem nesnesini seçin.

  Bir çerçeveyi görüntüleme süresini ve canlandırma dizisinin sunulma (tekrarlanma) sayısını belirtmek için canlandırma zaman çizgisini kullanın.

 2. Görüntü Numarası kutusuna (soldaki kutu) bir çerçeve numarası girin.

 3. Süre kutusuna (ortadaki kutu) çerçeveyi görüntülemek istediğiniz saniye sayısını girin.

 4. Canlandırmanızdaki her bir çerçeve için son iki adımı tekrarlayın.

  Öneri Simgesi

  Görüntü Numarası kutusunun solundaki kontrolleri kullanarak canlandırmanızı önizleyebilirsiniz.


 5. Döngü sayacı kutusundan (sağdaki kutu) canlandırma dizisini kaç defa tekrarlamak istediğinizi seçin.

 6. Nesnelerin hizalanması için Hizalama kutusundan bir seçenek seçin.

 7. Oluştur'a tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!