Ekle

Simge

Ekle

Belgenize çizelgeler, çalışma sayfaları ve resimler gibi nesneler ekleyebileceğiniz Ekle araç çubuğunu açın.

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon New slide

New Slide

Kayan Çerçeve

Mevcut belgeye bir kayan çerçeve ekler. Kayan çerçeveler başka bir dosyanın içeriğini görüntülemek için HTML belgelerinde kullanılırlar.

Icon Floating frame

Kayan Çerçeve Ekle

Insert /Objects from File

Tüm dosyayı veya dosyadan bazı öğeleri eklemenize izin verir.

Icon Insert Slide from File

Çalışma Sayfası

Mevcut slayt veya sayfaya yeni bir tablo ekler.

Icon Insert Table

Table

Dosyadan

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Resim

Ses veya Video

Belgenize bir video veya ses dosyası ekler.

Icon Media

Media / Audio or Video

Formül

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Çizelge

Icon Chart

Çizelge

OLE Nesnesi

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE nesnesi ekle

Lütfen bizi destekleyin!