Bağlayıcılar

Icon Connector

Bağlayıcı

Mevcut slayttaki nesnelere bağlayıcılar ekleyebileceğiniz Bağlayıcılar araç çubuğunu açın. Bağlayıcı nesneleri birbirine bağlayan bir doğrudur ve nesneler hareket ettiğinde onlara bağlı kalır. Eğer bir bağlayıcılı nesneyi kopyalarsanız bağlayıcısını da kopyalamış olursunuz.

Dört çeşit bağlayıcı çizgisi vardır:

  1. Standart (90-derece açılı dirsekler)

  2. Çizgi (iki köşeli)

  3. Düz

  4. Eğri

When you click a connector and move your mouse pointer over a filled object, or the edge of an unfilled object, gluepoints appear. A gluepoint is a fixed point where you can attach a connector line. You can add custom gluepoints to an object.

Bir bağlayıcı çizgi çizmek için bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, imleci başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın. İsterseniz belgenizin boş bir parçasına da sürükleyip tıklayabilirsiniz. Bağlayıcının bir nesneye bağlanmamış ucu onu başka bir konuma sürükleyene kadar orada sabit kalacaktır. Bir bağlayıcıyı çözmek için diğer ucunu başka bir konuma sürükleyin.

Bağlayıcı

Bir veya daha fazla 90 derece açılı köşeye sahip bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın.

Icon Connector

Bağlayıcı

Başı oklu bağlayıcı

Bir veya daha fazla 90 derece açılı köşeye sahip ve başlangıç noktasında bir ok olan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın.

Icon Connector Starts with Arrow

Başı oklu bağlayıcı

Sonu Oklu Bağlayıcı

Bir veya daha fazla 90 derece açılı köşeye sahip ve bitiş noktasında ok bulunan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın.

Icon Connector Ends with Arrow

Sonu Oklu Bağlayıcı

Oklu bağlayıcı

Bir veya daha fazla 90 derece açılı köşeye sahip ve başlangıç ve bitiş noktalarında oklar bulunan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın.

Icon Connector with Arrows

Oklu bağlayıcı

Başı yuvarlak bağlayıcı

Bir veya daha fazla 90 derece açılı köşeye sahip ve başlangıç noktasında bir çember olan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın.

Icon Connector Starts with Circle

Başı yuvarlak bağlayıcı

Sonu Yuvarlak Bağlayıcı

Bir veya daha fazla 90 derece açılı köşeye sahip ve bitiş noktasında bir çember olan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın.

Icon Connector Ends with Circle

Sonu Yuvarlak Bağlayıcı

Yuvarlak uçlu bağlayıcı

Bir veya daha fazla 90 derece açılı köşeye sahip ve her iki ucunda birer çember olan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın.

Icon Connector with Circles

Yuvarlak uçlu bağlayıcı

Köşeli bağlayıcı

Bir yapışkan nokta yakınında köşesi olan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın. Köşe noktası ile yapışkan nokta arasındaki doğru parçasının uzunluğunu ayarlamak için bağlayıcıya tıklayın ve köşe noktasına sürükleyin.

Icon Line Connector

Köşeli bağlayıcı

Başı oklu köşeli bağlayıcı

Bir ok ile başlayan ve bir yapışkan nokta yakınında köşesi olan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın. Köşe noktası ile yapışkan nokta arasındaki doğru parçasının uzunluğunu ayarlamak için bağlayıcıya tıklayın ve köşe noktasına sürükleyin.

Icon Line Connector Starts with Arrow

Başı oklu köşeli bağlayıcı

Sonu oklu köşeli bağlayıcı

Bir ok ile biten ve bir yapışkan nokta yakınında köşesi olan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın. Köşe noktası ile yapışkan nokta arasındaki doğru parçasının uzunluğunu ayarlamak için bağlayıcıya tıklayın ve köşe noktasına sürükleyin.

Icon Line Connector Ends with Arrow

Sonu oklu köşeli bağlayıcı

Oklu köşeli bağlayıcı

Her iki ucunda ok olan ve bir yapışkan nokta yakınında köşesi olan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın. Köşe noktası ile yapışkan nokta arasındaki doğru parçasının uzunluğunu ayarlamak için bağlayıcıya tıklayın ve köşe noktasına sürükleyin.

Icon Line Connector with Arrows

Oklu köşeli bağlayıcı

Başı yuvarlak köşeli bağlayıcı

Bir çember ile başlayan ve bir yapışkan nokta yakınında köşesi olan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın. Köşe noktası ile yapışkan nokta arasındaki doğru parçasının uzunluğunu ayarlamak için bağlayıcıya tıklayın ve köşe noktasına sürükleyin.

Icon Line Connector Starts with Circle

Başı yuvarlak köşeli bağlayıcı

Sonu yuvarlak köşeli bağlayıcı

Bir çember ile biten ve bir yapışkan nokta yakınında köşesi olan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın. Köşe noktası ile yapışkan nokta arasındaki doğru parçasının uzunluğunu ayarlamak için bağlayıcıya tıklayın ve köşe noktasına sürükleyin.

Icon Line Connector Ends with Circle

Sonu yuvarlak köşeli bağlayıcı

Yuvarlak uçlu köşeli bağlayıcı

Her iki ucunda da çember olan ve bir yapışkan nokta yakınında köşesi olan bir bağlayıcı çizer. Bir nesnenin yapışkan noktasına tıklayın, diğer bir nesnenin yapışkan noktasına doğru sürükleyin ve bırakın. Köşe noktası ile yapışkan nokta arasındaki doğru parçasının uzunluğunu ayarlamak için bağlayıcıya tıklayın ve köşe noktasına sürükleyin.

Icon Line Connector with Circles

Yuvarlak uçlu köşeli bağlayıcı

Düz bağlayıcı

Bir düz çizgi bağlayıcısı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, bir yapışkan noktayı başka bir nesneye taşıyın ve bırakın.

Icon Straight Connector

Düz bağlayıcı

Oklu Düz Bağlayıcı Yıldız

Başı oklu bir düz bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Straight Connector Starts with Arrow

Oklu Düz Bağlayıcı Yıldız

Sonu Oklu Düz bağlayıcı

Sonu oklu bir düz bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Straight Connector Ends with Arrow

Sonu Oklu Düz bağlayıcı

Oklu düz bağlayıcı

İki ucu oklu bir düz bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Straight Connector with Arrows

Oklu düz bağlayıcı

Başı yuvarlak düz bağlayıcı

Başı yuvarlak düz bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Straight Connector Starts with Circle

Başı yuvarlak düz bağlayıcı

Sonu Yuvarlak Düz Bağlayıcı

Sonu yuvarlak süz bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Straight Connector Ends with Circle

Sonu Yuvarlak Düz Bağlayıcı

Yuvarlak uçlu düz bağlayıcı

Her iki ucu yuvarlak bir düz bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Straight Connector with Circles

Yuvarlak uçlu düz bağlayıcı

Eğri bağlayıcı

Bir eğri bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Curved Connector

Eğri bağlayıcı

Başı oklu eğri bağlayıcı

Başı oklu eğri bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Curved Connector Starts with Arrow

Başı oklu eğri bağlayıcı

Sonu oklu eğri bağlayıcı

Sonu oklu eğri bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Curved Connector Ends with Arrow

Sonu oklu eğri bağlayıcı

Oklu eğri bağlayıcı

Her iki ucu oklu eğri bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Curved Connector with Arrows

Oklu eğri bağlayıcı

Başı yuvarlak eğri bağlayıcı

Başı yuvarlak eğri bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Curved Connector Starts with Circle

Başı yuvarlak eğri bağlayıcı

Sonu yuvarlak eğri bağlayıcı

Sonu yuvarlak eğri bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Curved Connector Ends with Circle

Sonu yuvarlak eğri bağlayıcı

Yuvarlak uçlu bağlayıcı

Her iki ucu yuvarlak eğri bağlayıcı çizer. Bir nesnedeki yapışkan noktaya tıklayın, başka bir nesnenin yapışkan noktasına sürükleyin ve bırakın.

Icon Curved Connector with Circles

Yuvarlak uçlu bağlayıcı

Lütfen bizi destekleyin!