Eğri

Çizim çubuğundaki Eğri simgesi Çizgiler araç çubuğunu açar, buradan mevcut slayta çizgiler ve şekiller ekleyebilirsiniz.

Eğer Shift tuşuna basılı tıtarsanız, farenin hareketi 45 derecenin katlarına kısıtlanır. Eğer tuşlarına basılı tutarsanız, yeni nokta eski noktaya bağlı olmayacaktır. Bu birbirine bağlı olmayan eğrilerden oluşan nesneler yaratmanıza olanak tanır. Eğer tuşlarına basılıyken henüz kapatmadığınız büyük bir nesnenin içine küçük bir nesne çizerseniz, küçük nesne büyük nesneden çıkartılır, böylece büyük nesnede bir delik olarak görünür.

Kapalı şekiller Çizgi ve Doldurma çubuğundaki Alan Biçemi/Doldurma kutusunda görüntülenen doldurmayı otomatik olarak alırlar.

Eğri, Dolu

Bézier eğrisine dayanan doldurulmuş kapalı bir şekil çizer. Eğrinin başlamasını istediğiniz yere tıklayın, sürükleyin, bırakın, ve ardından işaretçiyi eğrinin bitmesini istediğiniz yere götürün ve tıklayın. Eğriye bir doğru parçası eklemek için işaretçiyi hareket ettirin ve tekrar tıklayın. Şekli kapatmak için çift tıklayın.

Simge

Eğri, Dolu

Çokgen, dolu

Doğru parçalarından oluşan kapalı bir şekil çizer. Çokgenin başlamasını istediğiniz yere tıklayın, ve bir doğru parçası çizmek için sürükleyin. Doğru parçasının sonunu tanımlamak için tıklayın, ve çokgenin geri kalan doğru parçalarını tanımlamak için tıklamaya devam edin. Çokgeni çizmeyi bitirmek için çift tıklayın. Çokgeni 45 derecelik açılara sınırlandırmak için, tıklarken Shift tuşuna basılı tutun.

Simge

Çokgen, Dolu

Dolu çokgen (45°)

45 derecelik açılarla sınırlandırılmış doğru parçalarından oluşan kapalı bir şekil çizer. Çokgenin başlamasını istediğiniz yere tıklayın, ve bir doğru parçası çizmek için sürükleyin. Doğru parçasının sonunu tanımlamak için tıklayın, ve çokgenin geri kalan doğru parçalarını tanımlamak için tıklamaya devam edin. Çokgeni çizmeyi bitirmek için çift tıklayın. Çokgeni 45 derecelik açılara sınırlandırmadan çizmek için, tıklarken Shift tuşuna basılı tutun.

Simge

Dolu çokgen (45°)

Boşform Çizgisi, Dolduruldu

Slaytta sürüklediğiniz yere serbest biçem çizgisi çizer. Bıraktığınız zaman, LibreOffice çizginin bitiş noktasından başlangıç noktasına bir doğru parçası çizerek kapalı bir şekil oluşturur. Çizgiler arasındaki şekil mevcut alan rengi ile doldurulur.

Simge

Boşform Çizgisi, Dolduruldu

Eğri

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Simge

Eğri

Çokgen

Birden fazla düz çizgi bölümünden oluşan bir çizgi çizer. Bir çizgi bölümü çizmek için sürükleyin, çizgi bitimi için tıklayın ve daha sonra yeni çizgi bölümü için tekrar sürükleyin. Çizimi bitirmek için çift tıklayın. Kapalı bir şekil oluşturmak için çizginin başladığı noktaya çift tıklayın.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Simge

Çokgen

Çokgen (45°)

45 derecelik açıyla sınırlandırılmış düz doğru parçası dizisinden oluşan bir çizgi çizer. Bir doğru parçası çizmek için sürükleyin, doğru parçasının bitiş noktasını belirlemek için tıklayın, ve ardından yeni bir doğru parçası çizmek için sürükleyin. Çizgiyi çizmeyi bitirmek için çift tıklayın. Kapalı şekil oluşturmak için, tuşlarına basılı tutun ve çift tıklayın.

Simge

Çokgen (45°)

Serbest Çizgi

Mevcut belge içerisinde sürüklerken serbes bir çizgi çizer. Çizgiyi sonlandırmak için fareyi bırakın. Kapalı bir şekil çizmek için çizginin bağladığı yer yakınında fare düğmesini bırakın.

Simge

Serbest Çizgi

Lütfen bizi destekleyin!