Elipsler

Özelleştir Araç Çubuğunu kullanarak, Çemberler ve Ovaller araç çubuğunu açan Elips simgesini ekleyebilrisiniz.

Elips

Mevcut belgede çizdiğiniz ovale bir dolgu ekler. Ovali çizmek istediğiniz yere tıklayın ve istediğiniz büyüklüğe sürükleyin. Bir çember çizmek için sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

Simge

Elips

Daire

Mevcut belgede sürüklediğiniz yerde bir dolu çember çizer. Çemberi çizmek istediğiniz yere tıklayın ve boyutu istediğiniz kadar sürükleyin. Bir elips çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Simge

Daire

Elips pasta

Mevcut belgenize bir ovalin yayı ve iki yarıçap doğrusu tarafından tanımlanmış dolgulu bir şekil çizer. Bir elips pastası çizmek için istediğiniz boyutta bir oval çizin, ardından ilk yarıçap doğrusunu tanımlamak için tıklayın. İmleci ikinci yarıçap doğrusunu yerleştirmek istediğiniz yere taşıyın ve tıklayın. Ovalin üzerine tıklamanız gerekmez. Bir daire pastası çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Simge

Elips pasta

Daire dilimi

Mevcut belgenize bir dairenin yayı ve iki yarıçap doğrusu tarafından tanımlanmış dolgulu br şekil çizer. Bir daire dilimi çizmek için istediğiniz boyutta bir daire çizin, ardından ilk yarıçap doğrusunu tanımlamak için tıklayın. İmleci ikinci yarıçap doğrusunu yerleştirmek istediğiniz yere taşıyın ve tıklayın. Dairenin üzerine tıklamanız gerekmez. Bir elips pastası çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Simge

Daire dilimi

Elips parçası

Mevcut belgenize bir ovalin yayı ve bir çap doğrusu tarafından tanımlanmış dolgulu br şekil çizer. Bir elips parçası çizmek için istediğiniz boyutta bir elips çizin, ardından çap doğrusunun başlangıcını tanımlamak için tıklayın. İmleci çapın bitiş noktasına taşıyın ve tıklayın. Elipsin üzerine tıklamanız gerekmez. Bir daire parçası çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Simge

Elips parçası

Yay dilimi

Mevcut belgenize bir dairenin yayı ve bir çap doğrusu tarafından tanımlanmış dolgulu br şekil çizer. Bir daire parçası çizmek için istediğiniz boyutta bir daire çizin, ardından çap doğrusunun başlangıcını tanımlamak için tıklayın. İmleci çapın bitiş noktasına taşıyın ve tıklayın. Dairenin üzerine tıklamanız gerekmez. Bir elips parçası çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Simge

Daire parçası

Boş elips

Mevcut belgenizde sürüklediğiniz konuma boş bir oval çizer. Ovali nereye çizmek istiyorsanız oraya tıklayın ve boyutunu ayarlayarak sürükleyin. Eğer çember çizmek isterseniz sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

Simge

Boş elips

Boş daire

Mevcut belgenizde sürüklediğiniz konuma boş bir daire çizer. Daireyi nereye çizmek istiyorsanız oraya tıklayın ve boyutunu ayarlayarak sürükleyin. Eğer bir elips çizmek isterseniz sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

Simge

Boş daire

Boş elips dilimi

Mevcut belgenize bir ovalin yayı ve iki yarıçap doğrusu tarafından tanımlanmış içi boş bir şekil çizer. Bir elips pastası çizmek için istediğiniz boyutta bir oval çizin, ardından ilk yarıçap doğrusunu tanımlamak için tıklayın. İmleci ikinci yarıçap doğrusunu yerleştirmek istediğiniz yere taşıyın ve tıklayın. Ovalin üzerine tıklamanız gerekmez. Bir daire pastası çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Simge

Boş elips dilimi

Boş daire dilimi

Mevcut belgenize bir dairenin yayı ve iki yarıçap doğrusu tarafından tanımlanmış içi boş bir şekil çizer. Bir daire pastası çizmek için istediğiniz boyutta bir daire çizin, ardından ilk yarıçap doğrusunu tanımlamak için tıklayın. İmleci ikinci yarıçap doğrusunu yerleştirmek istediğiniz yere taşıyın ve tıklayın. Dairenin üzerine tıklamanız gerekmez. Bir elips pastası çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Simge

Boş daire dilimi

Boş elips parçası

Mevcut belgenize bir ovalin yayı ve bir çap doğrusu tarafından tanımlanmış içi boş br şekil çizer. Bir elips parçası çizmek için istediğiniz boyutta bir elips çizin, ardından çap doğrusunun başlangıcını tanımlamak için tıklayın. İmleci çapın bitiş noktasına taşıyın ve tıklayın. Elipsin üzerine tıklamanız gerekmez. Bir daire parçası çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Simge

Boş elips parçası

Boş daire parçası

Mevcut belgenize bir dairenin yayı ve bir çap doğrusu tarafından tanımlanmış içi boş br şekil çizer. Bir daire parçası çizmek için istediğiniz boyutta bir daire çizin, ardından çap doğrusunun başlangıcını tanımlamak için tıklayın. İmleci çapın bitiş noktasına taşıyın ve tıklayın. Dairenin üzerine tıklamanız gerekmez. Bir elips parçası çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Simge

Boş daire parçası

Yay

Mevcut belgeye bir yay çizer.Bir yay çizmek için istediğiniz boyutta bir oval çizin ve yayın başlangıç noktası olmasını istediğiniz noktaya tıklayın. Yayın sonlanmasını istediğiniz noktaya gelip yine tıklayın. Ovalin üzerine tıklamanız gerekmez. Bir daireyi temel alan yay çizmek için çizerken Shift tuşunu basılı tutun.

Simge

Yay

Yay

Mevcut belgenize bir daire yay çizer. Bir yya çizmek için istediğiniz boyutta bir daire çizin ve yyaın başlangıç noktasına tıklayın. İmleci yayın bitiş noktasına götürün ve tıklayın. Dairenin üzerine tıklamanız gerekmez. Bir elips üzerinde yay çizmek için çizerken Shift tuşunu basılı tutun.

Simge

Yay

Lütfen bizi destekleyin!