Slide Properties

Sets slide orientation, slide margins, background and other layout options.

Bu komuta erişmek...

Choose Slide - Slide Properties


Changing the Background Fill

Sayfa

Sayfa yönlendirmesini, sayfa kenarlarını, arkaplanı ve diğer düzen seçeneklerini ayarlar.

Arkaplan

Bir sayfaya veya etkin belgedeki tüm sayfalara bir arkaplan belirler.

Öneri Simgesi

To change the background of all of the slides in the active file, select a background, click OK and click Yes in the Page Setup dialog.


Lütfen bizi destekleyin!