Metin Canlandırma

Efekt Seçenekleri penceresindeki mevcut efekt için metin canlandırma seçeneklerini belirtir.

Text Animation Dialog

Grup metin

Çoklu paragrafların nasıl canlandırılacağını belirtir:

Sonra otomatik olarak

Eğer "Metni grupla - birinci seviye paragraflar ile" seçilmişse, paragraflar birbiri ardından canlandırılırlar.

Ardışık paragrafların canlandırmaları arasında gecikme için saniye cinsinden süre girin.

Ekli şekli canlandır

Sadece metni canlandırmak ama şekli canlandırmamak istiyorsanız bu kutuyu seçmeyin.

Ters düzende

Paragrafı ters sırada canlandırır.

Lütfen bizi destekleyin!