Birleştir

Seçilen nesnelerin alanını seçimin en altındaki nesnenin alanına ekler. Bu komut en iyi üstüste gelen nesnelerde kullanılır.

Bu komuta erişmek...

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

İki veya daha fazla nesneyi seçin, içerik menüsünü açın ve Şekil - Birleştiri seçin.


Nesneler arasında görünür tüm boşluklar korunur.

Lütfen bizi destekleyin!