Bit Eşleme

Seçili nesneyi bit eşleme (bir resim oluşturan piksel ızgarasına) dönüştürür.

Daha fazla bilgi içinSözlüke bakın.

Bu komuta erişmek...

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Seçilen nesnenin içerik menüsünü açın ve Dönüştür - Bit eşlem resmineyi seçin


Not Simgesi

Seçilen nesneyi kopyalayabilirsiniz ve Düzenle - Özel Yapıştır seçin ve listeden bit eşlem biçimini seçin.


Lütfen bizi destekleyin!