3B Dönen Nesneye Dönüştür

Seçilen nesneyi dikey ekseninde döndürerek üç-boyutlu bir şekil oluşturur.

Bu komuta erişmek...

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Seçilen nesnenin içerik menüsünü açın ve Dönüştür - 3B Döner Cisme seçin


Seçilen nesne önce Kontura sonra 3B'ye dönüştürülür.

Lütfen bizi destekleyin!