Slayt Geçişi

Bir slayt gösterisi sırasında bir slayt görüntülediğinizde çalacak bir özel efekt tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Choose View - Slide Transition.


Öneri Simgesi

Aynı geçiş efektini birden fazla slayta uygulamak için Slayt Sıralayıcıya geçiş yapın, slaytları seçin ve Slayt - Slayt Geçişini seçin.


Slayt Geçişi

Seçilen slaytlar için kullanmak istediğiniz slayt geçişini seçin.

Değişken

Geçişin bir varyasyonunu seçin. Bu liste sadece özel geçişler için kullanılabilir.

Süre

Slayt geçişinin süresini ayarlar.

Ses

Slayt geçişi sırasında çalınabilecek sesleri listeler.

Sonraki sese kadar halka yap

Sesin bir sonraki ses başlayana kadar yinelenmesi için seçin.

Slayt ilerlemesi

Sonraki slaytın nasıl geleceğini belirtir.

Fare tıklamasında

Sonraki slayta fare tıklamasıyla geçmek için tıklayın.

Sonra otomatik olarak

Sıradaki slayta geçiş için gerekli zamanı saniye cinsinden seçin. Saniyeleri dönüş düğmesinin yanındaki alana girin veya dönüş düğmesine tıklayın.

Geçişi Bütün Slaytlara Uygula

Seçilen slayt geçişini mevcut sunum belgesindeki tüm slaytlara uygular.

Çalıştır

Mevcut slayt geçişini önizlemede gösterir.

Otomatik önizleme

Belgedeki slayt geçişini otomatik olarak görmek için tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!