Nesnenin Arkasına

Seçilen nesneyi belirlediğiniz nesnenin arkasına alarak yığınlaşma sırasını değiştirir. Seçilen nesnenin ekrandaki konumu değişmeyecektir.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Shape - Arrange - Behind Object

From the context menu:

Choose Arrange - Behind Object

From the tabbed interface:

Choose Home - Arrange - Behind Object.

From toolbars:

Icon Behind Object

Nesnenin Arkasına


Select the object(s) that you want to move behind another object. Right-click and choose Arrange - Behind Object, and then click an object in your slide.

note

Arranging objects affects the stacking order of all objects in your document.


Lütfen bizi destekleyin!