Yazar

Mevcut slayta LibreOffice kullanıcı verisinde listelenen ad ve soyadları ekler.

İsmi düzenlemek için - LibreOffice - Kullanıcı Verisini seçin.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Alan - Yazar'ı seçin


Lütfen bizi destekleyin!