Insert /Objects from File

Tüm dosyayı veya dosyadan bazı öğeleri eklemenize izin verir.

Bu komuta erişmek...

Choose

Sunum araç çubuğunda tıklayın:

Simge


Insert from File dialog

Dosyadan bazı öğeleri eklemek için:

  1. Click the plus sign next to the file name and select the elements you want to insert. Hold down to add to or Shift to expand your selection.

  2. Dosyayı bir bağlantı olarak eklemek isterseniz, Bağlantıyı seçin.

  3. Tamam düğmesine basın.

  4. Sorulduğunda öğeleri slayta sığdırmak için Evet, orjinal boyutlarını korumak için Hayır cevabını verin.

Bağlantı

Bir dosya veya bazı dosya öğelerini kaynak dosyasında değişiklik yapıldığında otomatik olarak güncellenen bir bağlantı olarak ekler.

Kullanılmayan arkaplanları sil

Kullanılmayan ana sayfalar eklenmez.

Lütfen bizi destekleyin!