Satırlar

Etkin hücrenin üzerine yeni bir satır ekler. Eklenen satır sayısı seçilen satır sayısına karşılık gelir. Mevcut satırlar aşağıya doğru kaydırılır.

Bu komuta erişmek...

Hücrenin içerik menüsünde Ekle - Satırları seçin


Lütfen bizi destekleyin!