Üst bilgi ve Alt bilgi

Slaytların ve ana slaytın üstündeki ve altındaki yer tutuculara metin ekler veya var olan metni değiştirir.

Bu komuta erişmek...

Choose Insert - Header and Footer.

Choose Insert - Page number.

Choose Insert - Date and time.


Üst bilgi ve Alt bilgi aşağıdaki sekme sayfalarını içerir:

Adding a Header or a Footer to All Slides

Changing and Adding a Master

Header Footer Dialog

Slaytta içer

Slaytınıza dahil edilecek unsurları belirler.

Üst bilgi

Üst bilgi metin kutusuna girdiğinizmetni slaytınızın üstüne ekler.

Üst bilgi metni

Girdiğiniz metni slaytınızın üstüne ekler.

Tarih ve saat

Slayta tarih ve saat ekler.

Sabit

Metin kutusuna girdiğiniz tarih ve saati görüntüler.

Değişken

Slaytın oluşturulduğu tarih ve saati görüntüler. Listeden bir tarih biçimi seçin.

Dil

Tarih ve saat biçimi için dili seçin.

Alt bilgi

Alt bilgi metin kutusuna girdiğiniz metni slaytınızın altına ekler.

Alt bilgi metni

Girdiğiniz metni slaytınızın altına ekler.

Slayt numarası / Sayfa numarası

Slayt numarası veya sayfa numarası ekler.

İlk slaytta gösterme

Belirlediğiniz bilgileri sunumunuzun ilk slaytında görüntülemez.

Hepsine Uygula

Ayalarınızı karşılık gelen ana slayt dahil sunumunuzdaki tüm slaytlara uygular.

Uygula

Mevcut ayarları seçili slaytlara uygular.

Lütfen bizi destekleyin!