Sunum

Slaytlar için yaygın komutlar.

Bu komuta erişmek...

Choose View - Toolbars - Presentation.


Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Slayt Yerleşimi

Opens a submenu with slide layouts.

Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Slaytın Eşini Yarat

Mevcut slaytın bir kopyasını bu slayttan sonra sonra ekler.

Slaytı Genişlet

Seçilmiş slayttaki her üst-seviye özet noktasından (özet hiyerarşisinde başlık metninin bir seviye altındaki metin) yeni bir slayt oluşturur. Özet metni yeni slaytın başlığı olur. Özgün slaytta üst seviyenin altındaki özet noktaları yeni slaytta bir seviye yukarıya taşınır.

Slayt Gösterisi

Starts your slide show.

Lütfen bizi destekleyin!