Cetveller

Çalışma alanının üstünde ve solunda bulunan cetvelleri gösterir veya gizler.

Bu komuta erişmek...

Choose View - Rulers.


cetveller'i nesnelerin çalışma alanındaki konumlarını, paragraf girintilerini belirlemek veya sayfaya kılavuzlar çizmek içi kullanabilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!