Alanları Düzenle

Eklenen alanın özelliklerini düzenler. Eklenmiş bir alanı düzenlemek için çift tıklayın.

Bu komuta erişmek...

Choose Edit - Fields.


Alan türü

Alan türünü ayarlar.

Sabit

Alan eklendiğinde içeriğini görüntüler.

Değişken

Alanın mevcut değerini görüntüler.

Dil

Alan için dil seçin.

Biçim

Alan için bir görüntüleme biçimi seçin.

Lütfen bizi destekleyin!