Arkaplan

Bir sayfaya veya etkin belgedeki tüm sayfalara bir arkaplan belirler.

Bu komuta erişmek...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Background tab


Bu iletişim için tüm seçenekler burada tanımlanır.

Please support us!