Shape Menu

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only)

Seçilmiş nesnenin menü içeriğini açın ve Dönüştürü seçin

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Seçilmiş bir nesnenin içerik menüsünü açın ve Dönüştür - Eğriyeyi seçin

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Seçilen nesnenin içerik menüsünü açın ve Dönüştür - Çokgeneyi seçin

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Seçilmiş nesnenin içerik menüsünü açın ve Dönüştür - 3B Cisme seçin

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Seçilen nesnenin içerik menüsünü açın ve Dönüştür - 3B Döner Cisme seçin

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Seçilen nesnenin içerik menüsünü açın ve Dönüştür - Bit eşlem resmineyi seçin

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Seçilen nesnenin içerik menüsünü açın ve Dönüştür - Bilgi Dosyasınayı seçin

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Seçilen nesnenin içerik menüsünü açın ve Dönüştür - Konturayı seçin

Choose Shape - Arrange - In Front of Object (LibreOffice Draw only)

Seçilen nesnenin içerik menüsünü açın ve Sırala - Nesnenin Önüneyi seçin.

Çizim Araç çubuğunda Sırala araç çubuğunu açın ve tıklayın:

Simge

Nesnenin önüne

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Seçilen nesnenin içerik menüsünü açın ve Sırala - Nesnenin Arkasınayı seçin.

Çizim Araç çubuğunda Sırala araç çubuğunu açın ve tıklayın:

Simge

Nesnenin Arkasına

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Seçilen nesnenin içerik menüsünü açın ve Sırala - Ters Çeviri seçin.

Çizim Araç çubuğunda Sırala araç çubuğunu açın ve tıklayın:

Simge

Değiştir

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

İki veya daha fazla nesne seçin, içerik menüsünü açın ve Birleştiri seçin.

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Birleştirilmiş bir nesneyi seçin, içerik menüsünü açın ve Bölü seçin.

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

İki veya daha fazla çizgiyi seçin, içerik menüsünü açın ve Bağlayı seçin.

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

İki veya daha fazla çizgi bağlanarak oluşturulmuş bir çizgiyi seçin, içerik menüsünü açın ve Sonlandırı seçin.

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

İki veya daha fazla nesneyi seçin, içerik menüsünü açın ve Şekili seçin.

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

İki veya daha fazla nesneyi seçin, içerik menüsünü açın ve Şekil - Birleştiri seçin.

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

İki veya daha fazla nesneyi seçin, içerik menüsünü açın ve Şekil - Çıkarı seçin.

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

İki veya daha fazla nesneyi seçin, içerik menüsünü açın ve Şekil - Kesişmeyi seçin

Lütfen bizi destekleyin!