Biçim Menüsü

Bir boyut çizgisini içerik menüsünde Boyutları seçin.

Çizgiler ve Oklar araç çubuğunda Boyut Çizgisi simgesini tıklayın.

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Lütfen bizi destekleyin!