Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Text.


Koyu

Seçili metni koyu yapar. Eğer imleç bir kelime içerisinde ise, tüm kelime koyu yapılır. Eğer seçim veya kelime hali hazırda koyu ise, biçimlendirme kaldırılır.

Italik

Seçili metni yatık yazıya dönüştürür. Eğer imleç bir kelimedeyse tüm kelime yatık yazıya dönüşür. Eğer seçim veya kelime yatık yazılmışsa biçimlendirme kaldırılır.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Üstü çizili

Seçili metnin üzerini veya imleş bir kelimenin üzerindeyse tüm kelimenin üzerini çizer.

Overline

Overlines or removes overlining from the selected text. If the cursor is not in a word, the new text that you enter is overlined.

Üst simge

Seçilen metnin yazı tipi boyutunu azaltır ve metni satır çizgisinden yükseltir.

Alt simge

Seçilen metnin yazı tipi boyutunu küçültür ve taban çizgisine yaklaştırır.

Shadow

Seçilen karakterlerin altına ve sağına bir gölge ekler.

Outline

Seçilen karakterlerin anahattını gösterir. Bu uygulama her yazı tipi ile çalışmaz.

UPPERCASE

Changes the selected lowercase characters to uppercase characters.

lowercase

Changes the selected uppercase characters to lower characters.

Cycle Case

Cycles the case of the selected characters between Title Case, Sentence case, UPPERCASE and lowercase.

Sentence case

Changes the first letter of the selected characters to an uppercase character.

Capitalize Every Word

Changes the first character of each selected word to an uppercase character.

tOGGLE cASE

Toggles case of all selected characters.

Asya Dil Desteği

Bu komutlar sadece Asya dilleri için desteği - Dil Ayarları - Diller içerisinden etkinleştirdikten sonra erişilebilir.

Half-width

Changes the selected Asian characters to half-width characters.

Full Width

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

Hiragana

Changes the selected Asian characters to Hiragana characters.

Katakana

Changes the selected Asian characters to Katakana characters.

Lütfen bizi destekleyin!