Güvenlik Seçenekleri ve Uyarılar

Belgelerdeki gizli bilgiler hakkındaki güvenlikle ilgili seçenekleri ve uyarıları ayarla.

Bu komuta erişmek...

Seçenekler düğmesine Güvenlik sayfasında tıklayın.


Güvenlik seçenekleri ve uyarıları iletişim penceresi aşağıdaki kontrolleri içerir:

Kaydederken veya gönderirken

Kayıtlı değişiklikler, sürümler veya yorumlar içeren bir belgeyi kaydetmeye veya göndemeye çalışırken bir uyarı penceresi görmek istiyorsanız seçin.

Yazdırırken

Kayıtlı değişiklikler, sürümler veya yorumlar içeren bir belgeyi yazdırmaya çalışırken bir uyarı penceresi görmek istiyorsanız seçin.

İmzalarken

Kaydedilmiş değişiklikler, sürümler, alanlar, başka kaynaklara (örneğin bağlantılı bölümler veya bağlantılı resimler) referanslar, ya da yorumlar içeren bir belgeyi imzalamaya çalıştığınızda bir uyarı iletişim penceresi görmek için seçin.

PDF dosyaları oluştururken

Writer'da kaydedilmiş değişikler ya da yorumlar gösteren bir belgeyi PDF biçiminde dışa aktarmaya çalıştığınızda bir uyarı iletişim penceresi görmek için seçin.

Kaydederken kişisel bilgileri sil

Select to always remove user data from file properties, comments and tracked changes. The names of authors in comments and changes will be replaced by generic values as "Author1", "Author2" and so forth. Time values will also be reset to a single standard value. If this option is not selected, you can still remove the personal information for the current document with the Reset Properties button on File - Properties - General.

Kaydederken parola koruması kullanılması önerilir

Dosya kaydetme iletişim pencersinde Parola ile kaydet seçeneğini her zaman etkinleştirmek için seçin. Dosyaları varsayılan olarak parolasız kaydetmek için seçimi kaldırın.

-click required to follow hyperlinks

If enabled, you must hold down the key while clicking a hyperlink to follow that link. If not enabled, a click opens the hyperlink.

Belgedeki güvenilmeyen yerlere olan köprüleri engelle (Makro Güvenliğine bakın)

Blocks the use of linked images by documents not in the trusted locations defined on the Trusted Sources tab of the Macro Security dialog. This can increase security in case you work with documents from untrusted sources (e.g. the internet) and are worried about vulnerabilities in image processing software components. Blocking the use of links means that images are not loaded in untrusted documents, only a placeholder frame is visible.

Lütfen bizi destekleyin!