Posta Birleştir Eposta

Mektup formunu eposta iletisi olarak gönderdiğinizde kullanılacak kullanıcı bilgisi ve sunucu ayarlarını belirtir.

Bu komuta erişmek...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge E-mail.


Kullanıcı bilgisi

Eposta gönderirken kullanılmak üzere kullanıcı bilginizi girin.

Adınız

Adınızı giriniz.

E-posta adresi

Cevaplar için e-posta adresinizi girin.

Yanıtları farklı bir e-posta adresine gönder

Yanıtla adres metni kutusuna girdiğiniz e-posta adresini yantıla e-posta adresi olarak kullanır.

Yanıt adresi

E-posta yanıtları için kullanılacak adresi giriniz.

Giden sunucu (SMTP) ayarları

Giden e-postalar için sunucu ayarlarını belirtiniz.

Sunucu adı

SMTP sunucusu adını giriniz.

Port

SMTP portunu giriniz.

Güvenli bağlantı kullan

Kullanılabilir olduğunda, e-posta göndermek için güvenli bağlantı kullanır.

Sunucu Kimlik Doğrulaması

Güvenli e-posta için sunucu yetkilendirme ayarlarını belirleyebileceğiniz Sunucu Yetkilendirme iletişim penceresini açar.

Test Ayarları

Mevcut ayarları denemek için Test hesap Ayarları iletişim penceresini açar.

Please support us!