Sınıf Yolu

Bu pencereyi Java sınıf yoluna klasörler ve arşivler eklemek için kullanabilirsiniz. Bu yollar, başlatığınız tüm JRE'ler için geçerli olacaktır.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice - Advanced.


Atanmış klasörler ve arşivler

Java sınıflarının veya Java sınıf kitaplıklarının konumunu belirtir. Yeni sınıf yolu LibreOffice yeniden başlatıldığında geçerli olacaktır.

Uyarı Simgesi

Sınıf yolu üzerinden erişilen Java sınıfları, güvenlik denetimine tabi tutulmazlar.


Arşiv Ekle

Jar veya zip biçiminde bir dosya seçin ve onu sınıf yoluna ekleyin.

Klasör Ekle

Bir dizin seçin ve onu sınıf yoluna ekleyin.

Kaldır

Listeden bir arşiv veya dizin seçin ve nesneyi sınıf yolundan kaldırmak için Kaldır tuşuna tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!