Temel IDE

Basic ile yazılmış makroları düzenleyebilmek için Basic IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) ayarlarını tanımlar.

warning

This feature is experimental and may produce errors or behave unexpectedly. To enable it anyway, choose - LibreOffice - Advanced and select Enable experimental features checkbox.


Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice - Basic IDE.


Kod Tamamlama

Bu özellik Basic programcılarının kod tamamlamalarına, yaygın yazımlardan tasarruf etmelerine yardımcı olur ve hataları azaltır.

Kod tamamlamayı etkinleştir

Display methods of a Basic object. Code completion will display the methods of a Basic object, provided the object is a UNO extended type, and the option "Use extended types" is also on. It does not work on a generic Object or Variant Basic types.

Bir değişken bir UNO arayüzü veya yapısı olduğunda değişkenin adından sonra bir nokta konulduğunda bir liste kutusu belirir (örneğin aVar. [liste kutusu belirir] ). Metotları ve değişkenleri bu listede sıralanırlar. Önerilen metotlar ve değişkenler arasında ok tuşlarıyla dolaşabilirsiniz. Seçtiğiniz girdiyi eklemek için Enter tuşuna basabilir veya fare ile çift tıklayabilirsiniz. Listeyi iptal etmek için Esc tuşuna basın.

Bir metodun adını yazarken Tab tuşuna bir defa basın, bu seçilen girdiyi tamamlayacaktır, yeniden basmanız eşleşen en uzun girdiye kadar dairesel tamamlanmasına neden olur. Örneğin; aVar.aMeth yazıldığında sırasıyla aMeth1, aMethod2, aMethod3 girdileri ile tamamlanır ve diğer girdiler gizli olmazlar.

Örnek:


  Dim aPicker As com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker
 

geçerli bir değişken tanımlamasıdır, metotlarına nokta (".") operatörü ile ulaşılabilir:


  aPicker.getDisplayDirectory()
 

Kod Önerisi

Bunlar Basic programcısı için kodlama yardımcılarıdır.

Otomatik düzeltme

Basic değişken ve anahtar kelimelerini yazarken düzelt. LibreOffice Basic IDE kodlama stilini ve okunabilirliği arttırmak için Basic ifadelerini ve değişkenlerini değiştirecektir. Kodun değiştirilmesi programın değişken tanımlamalarına ve LibreOffice Basic komutları ayrıştırmasına dayanarak yapılır.

Örnek:


  Dim intVar as Integer
 

ve Intvar yazarken onu intVar tanımlamasında geçen büyük küçük harfe uygun olarak intVar olarak düzeltir.

Basic anahtar kelimeleri de otomatik olarak düzeltilir (anahtar kelimeler ayrıştırıcıdan alınırlar).

Örnek:

Integer, String, ReDim, ElseIf, etc...

Tırnak işaretlerini otomatik kapat

Açık tırnak işaretlerini otomatik olarak kapat.LibreOffice Basic IDE sizin her tırnak işareti açtığınızda onu kapatacak bir taneyi otomatik olarak ekler. Basic kod dizeleri eklemek için kullanışlıdır.

Parantezleri otomatik kapat

Açık parantezleri otomatik olarak kapat. LibreOffice Basic IDE her parantez açtığınızda “(“ onu bir parantezle “)” kapatır.

Yordamları otomatik kapat

Yordamlar için otomatik kapatma ifadeleri ekle. LibreOffice Basic IDE sizin her Sub veya Function ifadesini yazıp Enter tuşuna bastığınızda onu otomatik olarak End Sub veya End Function ifadelerinden biriyle kapatır.

Dil Özellikleri

Genişletilmiş türleri kullan

Allow UNO object types as valid Basic types. This feature extends the Basic programming language standard types with the LibreOffice UNO types. This allows the programmer to define variables with the right UNO type and is necessary for the code completion feature.

Örnek:


  Sub Some_Calc_UNO_Types
  REM A spreadsheet object
    Dim oSheet As com.sun.star.sheet.XSpreadsheet
    oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  REM A cell object
    Dim oCell As com.sun.star.table.XCell
    oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0)
  End Sub
 
Uyarı Simgesi

Basic programlarında UNO Genişletilmiş Türlerinin kullanımı onun diğer ofis paketlerinde çalıştırılmasını kısıtlayabilir.


Lütfen bizi destekleyin!