Veritabanları

Kayıtlı veritabanları listesine girdi ekleyin, girdileri değiştirin ya da silin. Bir veritabanını Görünüm - Veri kaynakları penceresinde görnek için LibreOffice'e kaydetmelisiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice Base - Databases.


Kayıtlı Veritabanları

Tüm kayıtlı veritabanlarının adını ve veritabanı dosyasını listeler. Bir girdiyi düzenlemek için çift tıklayın.

Yeni

Yeni bir girdi oluşturmak içinVeritabanı Bağlantısı iletişim penceresini açar.

Sil

Seçilen girdiyi listeden siler.

Düzenle

Seçili girdiyi düzenlemek içinVeritabanı Bağlantısı iletişim penceresini açar.

Lütfen bizi destekleyin!