Bağlantılar

Veri kaynaklarına bağlantıların nasıl toplanacağını belirler.

The Connections facility allows you to stipulate that connections that are no longer needed are not deleted immediately, but are kept free for a certain period of time. If a new connection to the data source is needed in that period, the free connection can be used for this purpose.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice Base - Connections.


Bağlantı Havuzu

Bağlantı toplama etkin

Seçili bağlantıların toplanıp toplanmayacağını belirler.

LibreOffice'de bilinen sürücüler

Tanımlı sürücülerin ve bağlantı verisinin bir listesini görüntüler.

Mevcut sürücü

Mevcut seçilmiş sürücü aşağıdaki listede görüntüleniyor.

Bu sürücü için havuzu etkin hale getir

Listeden bir sürücü seçin ve Bu sürücü için toplamayı etkinleştir onay kutusunu bu bağlantıyı toplamak için işaretleyin.

Zaman aşımı (saniye)

Toplanan bir bağlantının serbest bırakılması için geçen süreyi saniye cinsinden tanımlar. Zaman 30 ve 600 saniye arasında bir değer olabilir.

Lütfen bizi destekleyin!