Bağlantılar

Veri kaynaklarına bağlantıların nasıl toplanacağını belirler.

Bağlantılar özelliği artık ihtiyaç duyulmayan bağlantıların anında silinmemesini fakat belirli bir zaman aralığında boş olarak bırakılmasını garanti etmenize izin verir. Bu süreçte veri kaynağına yeni bir bağlantı gerekirse, boş bağlantı bu amaçla kullanılabilir.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice Base - Connections.


Bağlantı Havuzu

Bağlantı toplama etkin

Seçili bağlantıların toplanıp toplanmayacağını belirler.

LibreOffice'de bilinen sürücüler

Tanımlı sürücülerin ve bağlantı verisinin bir listesini görüntüler.

Mevcut sürücü

Mevcut seçilmiş sürücü aşağıdaki listede görüntüleniyor.

Bu sürücü için havuzu etkin hale getir

Listeden bir sürücü seçin ve Bu sürücü için toplamayı etkinleştir onay kutusunu bu bağlantıyı toplamak için işaretleyin.

Zaman aşımı (saniye)

Toplanan bir bağlantının serbest bırakılması için geçen süreyi saniye cinsinden tanımlar. Zaman 30 ve 600 saniye arasında bir değer olabilir.

Lütfen bizi destekleyin!