Veri kaynakları seçenekleri

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice Base.


Bağlantılar

Veri kaynaklarına bağlantıların nasıl toplanacağını belirler.

Veritabanları

Kayıtlı veritabanları listesine girdi ekleyin, girdileri değiştirin ya da silin. Bir veritabanını Görünüm - Veri kaynakları penceresinde görnek için LibreOffice'e kaydetmelisiniz.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!