Karmaşık Metin Çıktısı

Karmaşık metin çıktılı belgeler için seçenekleri tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Choose - Languages and Locales - General - Complex Text Layout.


Options CTL Dialog Image

Karmaşık Metin Düzeni Kullanan Diller

Ardıllık kontrolü

Thai dili gibi dillerde, kurallar bazı karakterlerin başka bazı karaktererin bitişiğinde olmasına izin vermez. Eğer Ardıl Girdi Kontrolü (SIC) etkin ise, LibreOffice bir karakterin kural tarafından yasaklanan başka bir karakterin bitişiğinde olmasına izin vermeyecektir.

Ardıllık kontrolü

Tay Dili gibi diller için dizi girdisi kontrolünü etkinleştirir.

Kısıtlı

Geçersiz karakterlerin kullanımını ve yazdırılmasını önler.

İmleç denetimi

Karışık metin (soldan-sağa metin yönlü sağdan-sola karışık) için metin imleci hareketi ve metin seçimini seçin.

Mantıksal

Sağ Ok tuşuna basılması metin imlecini mevcut metnin sonuna doğru taşır. Sol Ok tuşuna basılması metin imlecini mevcut metnin başına doğru taşır.

Görsel

Sağ Ok tuşuna basılması metin imlecini sağa doğru taşır. Sol Ok tuşuna basılması metin imlecini sola doğru taşır.

Genel özellikler

Rakamlar (sadece metin)

Tüm LibreOffice birimerinde metin içinde kullanılan rakam türlerini, nesneler içindeki metinleri, alanları ve kontrolleri seçer. Sadece, LibreOffice Calc hücre içerikleri etkilenmez.

Bu ayar LibreOffice yapılandırmasına kaydedildi ama belgede kaydedilmedi.

Lütfen bizi destekleyin!