Asya Düzeni

Asya metinleri için öntanımlı yazıtipi ayarlarını tanımlar.

Bu komutlar sadece Asya dilleri için desteği - Dil Ayarları - Diller içerisinden etkinleştirdikten sonra erişilebilir.

Bu komuta erişmek...

Choose - Language Settings - Asian Layout.


Options Asian Dialog Image

Aralık azaltma

Tekil karakterler arasındaki boşluklar için öntanımlı ayarları tanımlar.

Yanlızca batı metni

Karakter aralığının sadece batı metinlerine uygulanacağını belirtir.

Batı metni ve Asya noktalamaları

Karakter aralığının hem batı metinlerine hem de Asya noktalamasına uygulanacağını belirtir.

Karakter aralıkları

Asya metinlerinde, hücrelerde ve çizim nesnelerinde karakter boşlukları için öntanımlı ayarları tanımlar.

Sıkıştırma yok

Hiç sıkıştırma yapılmayacağını belirtir.

Sadece noktalamaları sıkıştır

Sadece noktalamaların sıkıştırılacağını belirtir.

Noktalamalar ve Japon Kana'sını sıkıştır

Noktalama ve Japonca Kana'nın sıkıştırılmış olduğunu belirtir.

İlk ve son karakterler

'İlk' ve 'son' karakterler için varsayılan ayarları tanımlar. Biçimlendirme -Asya Tipografisini seçtiğinizde beliren pencerede yasaklı karakterlerin listesinin bir paragraftaki bir satırın başlangıcında mı sonunda mı uygulanacağını belirleyebilirsiniz.

Dil

İlk ve son karakterlerini tanımlamak istediğiniz dili belirtir.

Varsayılan

Varsayılan'ı seçtiğinizde, takip eden iki metin kutusu seçilen dil için varsayılan karakterler ile doldurulacaktır:

Satırın başında değil:

Satır başında tek başına olmaması gereken karakterleri belirler. Eğer buraya girilen bir karakter, bir satır başında satır kesmesinden sonra konumlandırılırsa, otomatik olarak bir önceki satırın sonuna taşınır. Örneğin, bir cümle sonundaki ünlem eğer Satırın başında değil listesinde yer alıyorsa hiçbir zaman satır başında görüntülenmez.

Satırın sonunda değil:

Bir satırın sonunda tek başına yer almaması gereken karakterleri belirler. Eğer buraya yazılan bir karakter satır kesmesi sebebiyle bir satırın sonunda yer almışsa, otomatik olarak bir sonraki satırın başına taşınır. Örneğin, miktarın önünde görünen bir para birimi sembolü, eğer Satırın sonunda değil listesinin bir parçası ise, hiçbir zaman bir satırın sonunda görünmez.

Lütfen bizi destekleyin!