Diller

Belgeler için varsayılan dilleri ve bazı diğer yerel ayarları tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Choose - Languages and Locales - General.


Seçenekler Dil Penceresi Resmi

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Dili

Kullanıcı arayüzü

Kullanıcı arayüzü için, örneğin menüler, iletişim pencereleri, yardım dosyaları, kullanılacak dili seçin. En az bir fazladan dil paketini ya da LibreOffice çoklu-dil sürümünü kurmuş olmanız gerekmektedir.

"Varsayılan" girdisi işletim sistemi dilini kullanıcı arayüzü dili olarak seçer. Eğer bu dil LibreOffice kurulumunda kullanılabilir değilse, LibreOffice kurulum dili varsayılan olacaktır.

note

If the language you are after is not in the list, download the corresponding language pack from the LibreOffice website.


Yerel ayarlar

Ülke ayarlarının yerel ayarını belirler. Bu numaralandırma, para birimi ve ölçüm birimi ayarlarını etkiler.

The "Default" entry selects the locale which name is reported by the operating system.

Bu alandaki bir değişiklik derhal uygulanır. fakat, bazı biçimlerde öntanımlı değişiklik sadece belge yeniden yüklendiğinde biçimlendirilir.

Varsayılan para birimi

Para birimi biçimi ve para birimi alanları için varsayılan birimi belirtir. Yerel ayarları değiştirirseniz, para birimi ayarları otomatik olarak değişir.

Varsayılan alan seçilen yerel ayara ilişkilendirilmiş para birimi biçimine uygulanır.

Varsayılan para birimi alanında yapılacak bir değişiklik, açık tüm belgelere aktarılır ve bu belgelerde para birimini kontrol eden iletişim penceresi ve simgelerde ilgili değişikliklere yol açar.

Ondalık ayırıcı tuşu- Yerel ayarlarla aynı

Numara alanındaki ilgili tuşa bastığınızda, isteminizde kayıtlı ondalık ayırıcı tuşunun kullanılmasını ayarlar.

Eğe bu onay kutusu etkinse, numara alanındaki tuşa bastığınızda "Yerel ayarlarla aynı"dan sonra gösterilen karakter eklenecektir. Eğer kontrol kutusu etkin değilse, klavye sürücü yazılımınızın sağladığı eklenir.

Tarih kabul şablonu

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date.

If you type numbers and characters that correspond to the defined date acceptance patterns in a table cell, and then move the cursor outside of the cell, LibreOffice will automatically recognize and convert the input to a date, and format it according to the locale setting.

The initial pattern(s) in Date acceptance patterns are determined by the locale (set in Locale setting), but you can modify these default patterns, and add more patterns. Use ; to separate each pattern.

Patterns can be composed according to the following rules:

If you change the Locale setting, the date acceptance pattern will be reset to the new locale default, and any user-defined modifications or additions will be lost.

In addition to the explicit patterns defined in the edit box, input matching the Y-M-D pattern is implicitly recognized and converted automatically to a date. Input that starts from 1 to 31 is not interpreted with this implicit Y-M-D pattern. Since LibreOffice 3.5, this input is formatted as YYYY-MM-DD (ISO 8601).

For all patterns, two-digit year input is interpreted according to the setting in Tools - Options - General - Year (Two Digits).

Belgeler için varsayılan diller

Specifies the languages for spelling, thesaurus and hyphenation.

Belge Dilini Seçmek

warning

Seçilen dil için yazım denetimi, ancak o dil için modülü kurduğunuzda çalışır.Eğer bu dil için yazım denetimi etkinleştirildi ise bir dil girdisi önünde kontrol işareti vardır.


Batı dilleri

Batı alfabelerinde imla fonksiyonu için kullanılan dili belirler.

Doğu Asya yazımı için Kullanıcı Arayüzü ögelerini göster

Asya dilleri desteğini etkinleştirir. Artık LibreOffice'de ilgili Asya dili ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Eğer Çince, Japonca ya da Kore dilinde yazmak istiyorsanız, bu diller için desteği kullanıcı arayüzünden etkinleştirebilirsiniz.

Asya

Asya alfabelerindeki yazım denetimi fonksiyonlarında kullanılacak dili belirtir.

Çift Yönlü yazım için Kullanıcı Arayüzü ögelerini göster

Karmaşık metin düzeni desteğini etkinleştirir. Artık, LibreOffice'de ilgili karmaşık metin düzeni ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Karmaşık Metin Düzeni Kullanan Diller

Complex text layout

Karmaşık metin yerleşimi yazım denetimi dilini belirler.

Sadece geçerli belge için

Öntanımlı dillerin ayarlarının sadece geçerli belge için geçerli olduğunu belirtir.

Asya dilleri desteği

Sistem girdi dilini yoksay

Sistem giriş dili/klavye değişikliklerinin göz ardı edilip edilmeyeceğini gösterir. Eğer göz ardı edilirse yeni metin girişinizde sistem dili değil belgenin veya paragrafın dili kullanılacaktır.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Lütfen bizi destekleyin!