Görünüm

Kullanılabilir görüntü kiplerini belirtir. Diğer görüntüyü seçerek sunumunuzu düzenlerken ekran görüntüsünü hızlandırabilirsiniz.

Impress Görünüm Seçenekleri İletişim Penceresi

Göster

Cetveller görünür

Cetvellerin çalışma alanının üstünde ve solunda gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Taşırken Yardım Çizgileri

Bir nesneyi taşırken klavuzların gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

LibreOffice creates dotted guides that extend beyond the box containing the selected object and which cover the entire work area, helping you position the object.

Aynı zamanda bu fonksiyonu kullanarak aynı isimde Seçenekler çubuğu içerisinde eğer bir sunum ve çizim belgesi açıldığında kullanılır.

Bézier düzenleyicisindeki tüm kontrol noktaları

Displays the control points of all Bézier points if you have previously selected a Bézier curve. If the All control points in Bézier editor option is not marked, only the control points of the selected Bézier points will be visible.

Her bir nesnenin dış hattı

LibreOffice, bir nesneyi hareket ettirirken, her Her bir nesnenin dış hattını görüntüler. Her bir nesnenin dış hattı seçeneği, tek nesnelerin hedef konumdaki nesnelerle çakışıp çakışmadığını görmenize olanak sağlar. Eğer Her bir nesnenin dış hattı seçeneğini işaretlemezseniz, LibreOffice tüm seçili nesneleri içeren kare bir dış hat görüntüler.

Lütfen bizi destekleyin!