Görünüm

Kullanılabilir görüntü kiplerini belirtir. Diğer görüntüyü seçerek sunumunuzu düzenlerken ekran görüntüsünü hızlandırabilirsiniz.

Impress View Options Dialog

Göster

Cetveller görünür

Cetvellerin çalışma alanının üstünde ve solunda gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Taşırken Yardım Çizgileri

Bir nesneyi taşırken klavuzların gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

LibreOffice creates dotted guides that extend beyond the box containing the selected object and which cover the entire work area, helping you position the object.

Aynı zamanda bu fonksiyonu kullanarak aynı isimde Seçenekler çubuğu içerisinde eğer bir sunum ve çizim belgesi açıldığında kullanılır.

Bézier düzenleyicisindeki tüm kontrol noktaları

Eğer daha önce bir Bézier eğrisi seçtiyseniz kontrol noktalarını gösterir. Eğer Bézier içindeki tüm kontrol noktaları düzenleyicisi işaretlenmemişse, sadece seçili Bézier noktalarının kontrol noktaları görünür.

Her bir nesnenin dış hattı

LibreOffice, bir nesneyi hareket ettirirken, her Her bir nesnenin dış hattını görüntüler. Her bir nesnenin dış hattı seçeneği, tek nesnelerin hedef konumdaki nesnelerle çakışıp çakışmadığını görmenize olanak sağlar. Eğer Her bir nesnenin dış hattı seçeneğini işaretlemezseniz, LibreOffice tüm seçili nesneleri içeren kare bir dış hat görüntüler.

Lütfen bizi destekleyin!