Varsayılanlar

Yeni hesap tablosu belgeleri için varsayılan ayarları tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Defaults.


Yeni hesap tabloları

Yeni bir belgedeki çalışma sayfası sayısını ve yeni çalışma sayfaları için ön takı adını belirleyebilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!