Formül

LibreOffice Calc için formül sözdizimi ve yükleme seçeneklerini tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Formula.


Formül seçenekleri

Formül sözdizimi

Üç seçenek var. Bunu bir örnekle gösterelim. Örnek bir çalışma sayfasında Sayfa1 ve Sayfa2 şeklinde iki sayfa var. Sayfa1 A1 hücresinden Sayfa2 C4 hücresine bir kaynak var.

İngilizce fonksiyon adlarını kullan

LibreOffice Calc işlev adları yerelleştirilebilir. Varsayılan olarak onay kutusu boştur, bu yerel işlev adlarının kullanıldığı anlamına gelir. Bu onay kutusunun işaretlenmesi, yerel işlev adlarını İngilizce olanları ile değiştirir. Bu değişim şu alanların tümünde etkili olur: işlev girdisi ve görünümü, işlev sihirbazı ve işlev önerileri. Onay kutusunu temizleyerek yerel işlev adlarına geri dönebilirsiniz.

Ayıraçlar

Bu seçenek, işlev ifadesinde ayıraçları yapılandırmanıza izin verir. Bu bazı durumlarda işe yarayabilir, örneğin, işlev parametrelerinizi noktalı virgül (;) yerine virgül (i) ile ayırmak istediğinizde.

Örneğin =SUM(A1;B1;C1) yerine =SUM(A1,B1,C1) yazabilirsiniz.

Benzer şekilde, satır içi dizilerde de sütun ve satır ayıraçlarını değiştirebilirsiniz. Daha önce bir satır içi dizi, noktalı virgülü (;) sütun ayıracı ve boru sembolünü satır ayıracı olarak kullanmıştı, böylece tipik bir satır içi dizi ifadesi 5x2 matris dizisi gibi görünmekteydi:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Sütun ayıracı virgüle (,) ve satır ayıracı noktalı virgüle (;) değiştirildiğinde, aynı ifade şu şekilde gösterilecektir:

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Detailed Calculation Settings

Sets the rules for conversion from strings values to numeric values, string values to cell references, and strings values to date and time values. This affects built-in functions such as INDIRECT that takes a reference as a string value or date and time functions that takes arguments as string values in local or ISO 8601 formats.

Dosya Yüklenirken Tekrar Hesapla

Büyük dosyalar yüklenirken formüllerin yeniden hesaplanması ciddi derecede zaman alabilir.

Excel 2007 ve daha yeni:

Büyük çalışma sayfası dosyalarının yüklenmesi çok fazla zaman alabilir. Eğer büyük çalışma sayfalarınızı hemen güncellemeye ihtiyacınız yoksa yeniden hesaplamayı daha iyi bir zamana erteleyebilirsiniz. LibreOffice yüklemeyi hızlandırmak için Excel 2007 (ve daha yeni) çalışma sayfalarının ertelenmesine izin verir.

ODF Çalışma Sayfası (LibreOffice tarafından kaydedilmemiş):

Güncel LibreOffice sürümleri çalışma sayfası formül sonuçlarını ODF dosyasında önbellekler. Bu özellik LibreOffice tarafından kaydedilmiş büyük ODF çalışma sayfalarının LibreOffice tarafından hızlı açılmasına yardımcı olur.

Diğer programlar tarafından kaydedilmiş ODF çalışma sayfaları için böyle formül sonuçlarının önbelleklenmesi mümkün olmadığından yeniden hesaplama Excel 2007 dosyaları gibi dosyaların yüklenmesi hızlandırılamayacaktır.

Yukarıdaki girdiler için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

tip

LibreOffice tarafından kaydedilmiş çalışma sayfaları Asla yeniden hesaplama ve Her zaman yeniden hesapla seçeneklerini kabul ederler.


Lütfen bizi destekleyin!