Yazdır

Çalışma sayfası için yazdırma ayarlarını belirler.

- LibreOffice Calc - Yazdır tüm çalışma sayfaları için ayarları tanımlar. Sadece mevcut belge için ayarları tanımlamak için Dosya - Yazdır'ı seçin, sonra Seçenekler düğmesine tıklayın.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice Calc - Print.


Sayfalar

Always apply manual breaks

Setting this option gives manual row breaks precedence over automatic page breaks done using the Reduce/enlarge printout scaling mode.

Boş sayfaların çıktısını basma

Hiç hücre içeriği olmayan veya çizim nesnesi içermeyen sayfaların yazdırılmayacağını belirtir. Hücre sınırları veya arkaplan rengi hücre içeriği olarak kabul edilmez. Boş sayfalar sayfa numaralamasında sayılmazlar.

Sayfalar

Sadece seçilen sayfaları yazdır

Dosya - Yazdır iletişim penceresinde ya da Biçim - Yazdırma Aralığı iletişim penceresinde daha geniş bir aralık seçilse bile, sadece seçilen çalışma sayfalarının yazdırılacağını belirtir. Seçili olmayan sayfaların içeriği yazdırılmayacaktır.

Öneri Simgesi

To select multiple sheets, click on the sheet names on the bottom margin of the workspace while keeping the key pressed.


Lütfen bizi destekleyin!