Sıralı Listeler

Tüm kullanıcı tanımlı listeler Sıralı Listeler iletişim penceresinde görüntülenir. Ayrıca kendi listelerinizi tanımlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Sıralı liste olarak sadece metin kullanılabilir, sayılar kullanılamaz.

Bu komuta erişmek...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists.


Listeler

Kullanılabilir bütün listeleri görüntüler. Bu listeler düzenlenmek için seçilebilir.

Girişler

Mevcut seçili listenin içeriğini görüntüler. İçerik düzenlenemez.

Şuradan kopyala

Listeler kutusunda içermek için, kopyalanacak çalışma sayfalarını ve hücreleri tanımlar. Çalışma sayfalarında mevcut seçili aralık varsayılandır.

Kopyala

Listeyi Kopyala kutusundaki hücrelerin içeriğini kopyalar. Eğer ilgili satır ya da sütunlara bir kaynak seçerseniz, düğmeye bastıktan sonra Kopyalama Listesi iletişim penceresi görünür. Bu iletişim penceresini, kaynağın satır ya da sütun sıralama listesine dönüşüp dönüşmeyeceğine karar vermek için kullanabilirsiniz.

Yeni/Çıkar

Yeni bir listenin içeriğini Girdiler kutusuna girer. Bu düğme Yeni'den, yeni listeyi silmenizi sağlayan Çıkar'a dönüşecektir.

Ekle/Düzenle

Listeler kutusuna yeni bir liste ekler. Bu listeyi Giridiler kutusunda düzenlemek isterseniz, bu düğme Ekle'den, yeni düzenlenen listeyi içermenizi sağlayan Düzenle'ye dönüşecektir.

Sil

Seçili olan öğeyi veya öğeleri onaylama sonrasında siler.

Lütfen bizi destekleyin!