Genel

Çalışma sayfası belgeleri için genel ayarları tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Metrik

Ölçü birimi

Çalışma sayfasındaki ölçme birimlerini tanımlar.

Sekme durakları

Sekme durakları arasındaki uzaklığı tanımlar.

Güncelle

Bağlantıları yüklerken kontrol et

warning

Güvenlik nedeniyle belgelerde saklanan otomatik bağlantı güncellemeleri için ayarlar yoksayılır. Bağlantı güncellemeleri her zaman LibreOffice Güvenlik ayarlarıyla sınırlanır, bu ayarlar - LibreOffice – Güvenlik altında bulunur.


Her zaman

Sadece belge güvenli bir konumda olduğunda veya genel güvenlik ayarları Düşün olduğunda (Önerilmez) belgeyi yüklerken her zaman bağlantıları günceller.

warning

Global makro güvenlik düzeyi - LibreOffice - Güvenlik - Makro Güvenliği... - Güvenlik Seviyesi - Düşük (önerilmez)'de Düşük olarak ayarlanmadıkça veya belge - LibreOffice - Güvenlik - Makro Güvenliği... - Güvenilen Kaynaklar - Güvenilen Dosya Konumları tarafından tanımlanan güvenilir bir yerde bulunmadıkça, bu ayar Açık istek olarak kabul edilir.


İstek üzerine

Belge yüklenirken sadece istendiğinde bağlantıları günceller.

Hiçbir zaman

Belge yüklenirken asla bağlantıları güncellemez.

Giriş ayarları

Seçimi taşımak için Enter tuşuna basın

Enter tuşuna bastığınızda çalışma sayfasında imlecin ilerleyeceği yöne karar verir.

Düzenleme kipine geçmek için Enter tuşuna tıklayın

Determines the behavior of the Enter key in a spreadsheet. Checking this option causes Enter to open cell contents for editing.

Uncheck this option to make the Enter key select the cell below the current cell.

tip

If a range of cells is selected, each time Enter is pressed it will select the next cell inside the range, according to the direction selected in Press Enter to move selection. Hence, enabling both options is useful when entering values into a range of cells sequentially.


Biçimlendirmeyi genişlet

Specifies whether to automatically apply the formatting attributes of the selected cell to the empty adjacent cells. If, for example, the contents of the selected cell have the bold attribute, this bold attribute will also apply to adjacent cells. Cells that already have a special format will not be modified by this function. You can see the range in question by pressing the + * (multiplication sign on the number pad) shortcut. This format also applies to all new values inserted within this range. The normal default settings apply to cells outside this range.

Yeni satırlar/sütunlar eklenince kaynakları genişlet

Kaynak aralığına komşu sütun ya da satırlarlar eklerken kaynakların genişletilip genişletilmeyeceğini belirler. Bu ancak, sütun ya da satır eklenen referans aralığı istenen yönde en az iki hücre uzatılmışsa geçerlidir.

Örnek: Eğer A1:B1 bir işlevde kaynak gösterilmişse ve B sütunundan sonra yeni bir sütun eklerseniz, kaynak A1:C1 olarak genişletilir. Eğer A1:B1 aralığı kaynak gösterilmişse ve 1 nolu satırdan sonra bir satır eklerseniz, kaynak, yatay yönde sadece bir hücre olduğundan genişletilmez.

Bir kaynak alanın ortasına satırlar veya sütunlar eklediğinizde kaynak her zaman genişletilir.

Sütun/satır başlıklarındaki seçimi vurgula

Seçili satır veya sütunların başlıklarının vurgulanıp vurgulanmayacağını belirtir.

Veri yapıştırırken üzerine yazma uyarısı göster

Boş olmayan bir hücre aralığına geçici taşıma panosundan hücreler yapıştırıken bir uyarı gösterilmesini belirler.

Position cell reference with selection

With the option set, expanding a selection (with +Shift+Down/Up) jumps to the end of the range in the column that was added as last to the initial selection. When the option is not set, expanding a selection (with +Shift +Down/Up) jumps to the end of the range in the column where selecting the cell range was started. The same of course applies when extending a selection on rows, with + Shift+Left/Right.

Lütfen bizi destekleyin!