Görünüm

LibreOffice Calc ana penceresinin hangi ögelerinin görüntüleneceğini belirler. Ayrıca tablolardaki değerlerin vurgulamasını gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - View.


Görsel yardım

Gösterilecek satırları belirtir.

Kılavuz çizgileri

Specifies when grid lines will be displayed. Default is to display grid lines only on cells that do not have a background color. You can choose to also display grid lines on cells with background color, or to hide them. For printing, choose Format - Page Style - Sheet and mark the Grid check box.

Renk

Mevcut belgedeki ızgara çizgilerinin rengini belirler. Izgara renginin belge ile kaydedildiğini görmek için - LibreOffice - Uygulama Renkleri yolu altında Şema altında Hesap Tablosu - Izgara Çizgileri girdisini bulun ve rengi "Otomatik" olarak ayarlayın.

Sayfa sonları

Tanımlanmış bir yazdırma alanında sayfa kesmelerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

Taşırken Yardım Çizgileri

Çizimleri, çerçeveleri, grafikleri ve diğer nesneleri hareket ettirirken rehberlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Bu rehberler nesneleri hizalamanıza yardım eder.

Göster

Ekran görüntüsü için farklı seçenekler seçin.

Formüller

Hücrelerde sonuç değerleri yerine formüllerin gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

Sıfır değeri

0 değerindeki sayıların gösterilip gösterilemeyeceğini belirtir.

Yorum göstergesi

Yorum olduğunda, hücrenin sağ üst köşesinde küçük bir dikdörtgenin görülmesini belirler. Bu yorum sadece Seçenekler iletişim penceresinde LibreOffice - Genel altında yorumları etkinleştirdiğinizde görünür.

Bir yorumu kalıcı olarak görüntülemek için, hücrenin içerik menüsünden Yorumu göster komutunu seçin.

Ekle - Yorum komutuyla yorum girebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kalıcı olarak gösteriken yorumlar, yorum kutusuna tıklayarak düzenlenebilir. Gezgin'e tıkladıktan sonra Yorumlar girdisi altında mevcut belgedeki bütün yorumlar görüntüleyebilirsiniz. Gezgin'deki bir yoruma çift tıkladığınızda imleç yorumun bulunduğu hücreye atlayacaktır.

Formula indicator and hint

Draws a blue triangle in the bottom-left corner of a cell that contains a formula. When pointing over the blue triangle, the formula is shown in a tool tip even if a different cell is selected.

Değer vurgulamak

Türüne göre hücre içeriklerini farklı renklerde göstermek için, Değer vurgulamak kurucuğunu işaretleyin. Görünüşleri nasıl biçimlendirilirse biçimlendirilsin; metin belgeleri siyah, formüller yeşil, hücrelerdeki sayılar mavi ve korumalı hücreler açık gri arka plan renginde gösterilecektir.

warning

Bu komut etkinleştirildiğinde, fonksiyon etkisizleştirilinceye kadar belgedeki atanmış renklerden hiçbiri görüntülenmeyecektir.


Sabitleyici

Eklenmiş bir nesne, örneğin bir grafik, seçildiği zaman sabitleyici simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Metin taşması

Eğer bir hücre kendi genişliğinden daha uzun bir metin içeriyorsa, metin aynı satırdaki boş olan hücrelerin üzerinde görüntülenir. Eğer boş bir komşu hücre yok ise, hücre kenarındaki küçük bir üçgen metnin devam ettiğini gösterir.

Başvuruları renkli göster

Formüldeki her başvurunun renkli gösterilmesini belirler. Başvuruyu içeren hücre düzenleme için seçidiğinde hücre alanı renkli bir kenarlık içine alınır.

Nesneler

Üçe kadar nesne gruplarının gösterilecek mi gizlenecek mi olduğunu tanımlar.

Nesneler/Grafikler

Nesneler ve grafikler gizlenecek mi yoksa gösterilecek mi tanımlar.

Çizelgeler

Belgenizdeki çizelgeler gösterilecek mi gizlenecek mi kararını verir.

Çizim nesneleri

Belgenizdeki çizim nesnelerinin gösterilmesini veya gizlenmesini tanımlar.

Yakınlaştır

Eksenleri eşzamanla

Eğer işaretlenmişse, tüm çalışma sayfaları aynı yakınlaştırma etkeni ile gösterilir. Eğer işaretlenmemişse, her çalışma sayfası kendi yakınlaştırma etkenine sahip olabilir.

Pencere

Bazı Yardım öğelerinin tabloda yer alıp almayacağını belirtir.

Sütun/Satır başlıkları

Satır ve sütun başlıklarının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

Yatay kaydırma çubuğu

Belge penceresinin sağında dikey kaydırma çubuğunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Dikey kaydırma çubuğu

Belge penceresinin sağında dikey kaydırma çubuğunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Sayfa sekmeleri

Çalışma sayfasının belgesinin altında çalışma sayfası sekmeleri gözükecek mi diye belirler. Eğer bu kutu seçili ise, çalışma sayfaları arasında yalnızca ile dolaşabilirsiniz.

Anahat sembolleri

Eğer bir tanımladıysanız, Anahat sembolleriseçeneği çalışma sayfası kenarında anahat sembollerini gözüksün mü diye belirtir.

Lütfen bizi destekleyin!