LibreOffice Writer/Web Seçenekleri

HTML biçimindeki LibreOffice belgelerinin temel ayarlarını tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web.


Görünüm

Metin belgelerinizde görüntülenen nesneler ve pencere öğeleri için varsayılan ayarları tanımlar.

Yazım Yardımı

LibreOffice metin ve HTML belgelerinde bazı karakterler ve doğrudan imleç için görünümü tanımlar.

Izgara

Belgenizin sayfalarında yapılandırılabilir ızgara için ayarları belirler. Bu ızgara, nesnelerinizin tam yerini belirlemenizde yardımcı olur. Bu ızgarayı ayrıca "manyetik" uyumlu ızgara ile aynı satıra ayarlayabilirsiniz.

Yazdır

Bir metin veya HTML belgesinin yazdırma ayarlarını belirtir.

Tablo

Metin belgesindeki tabloların özniteliklerini tanımlar.

Arkaplan

Specifies the background for HTML documents. The background is valid for both new HTML documents and for those that you load, as long as these have not defined their own background.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!