Otomatik Resim Yazısı

Eklenen nesnelere otomatik olarak tanımlanan resim yazılarının ayarlarını belirler.

Bu komuta erişmek...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Eklerken otomatik resim yazısı da ekle

Otomatik Resim Yazısı ayarlarının geçerli olacağı nesne türlerini seçin.

Resim Yazısı

Seçilen nesne türüne uygulanacak seçenekleri tanımlar. Be seçenekler, bir nesne seçildiğinde kullanılabilir olan, Ekle - Resim Yazısı menüsündekilerle aynıdır. Ayarların altında numaralandırma türü ile birlikte nesne sınıflandırmasının bir ön izlemesi vardır.

Kategori

Seçilen nesnenin kategorisini belirtir.

Numaralandırma

Gerekli numaralandırma türünü belirtir.

Ayıraç

Başlık numarasından veya bölüm düzeyinden sonra gösterilecek karakterleri tanımlar.

Konum

Resim yazısının nesneye göre konumunu belirler.

Resim Yazılarını Bölümlere Göre Numaralandırmak

Seviye

Numaralandırmanın başlamasını istediğiniz başlıkları veya bölüm düzeylerini belirler.

Separator

Başlık numarası veya bölüm seviyesinden sonra gösterilecek karakteri tanımlar.

Sınıflandırma ve çerçeve biçimi

Karakter biçemi

Specifies the character style of the caption paragraph.

Kenarlık ve gölgelendirmeyi uygula

Nesneye, resim yazısı çerçevesine kadar kenarlık ve gölge uygular.

Lütfen bizi destekleyin!