Değişiklikler

Belgedeki değişikliklerin görünümünü tanımlar.

Metin ya da tablo belgenizde değişiklikleri kaydetmek veya göstermek için, Düzen - Değişiklikleri İzle - Kaydet ya da Düzen - Değişiklikleri izle - Göster seçin.

Bu komuta erişmek...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Changes.


Metin gösterimi

Kayıtlı değişikliklerin görüntülenme ayarlarını tanımlar. Değişiklik türünü ve karşılık gelen görüntülenme özniteliğini ve rengi seçin. Seçilen görüntülenme seçeneklerinni etkisini önizleme alanı gösterecektir.

Eklemeler / Öznitelikler

Metin eklendiğinde belgedeki değişikliklerin nasıl görüntüleneceğini belirtir.

Silmeler / Öznitelikler

Metin silindiğinde değişikliklerin nasıl gösterileceğini belirtir. Metin silinmesini kaydederseniz, metin seçilen özellikle gösterilir (örneğin, üstü çizgili) ve silinmez.

Değiştirilen öznitelikler / Öznitelikler

Metin özelliklerindeki değişikliklerin nasıl gösterileceğini belirtir. Bu değişiklikler kalın yazı, yatık yazı ya da altı çizgili yazı gibi özellikleri etkiler.

Renk

Her bir tür değişikliği göstermek için bir renk seçebilirsiniz. Listeden "Yazara göre" durumunu seçtiğinizde, renge otomatik olarak LibreOffice tarafından karar verilir, sonra da her değişikliğin yazarıyla eşleşecek şekilde değiştirilir.

Değişen çizgiler

Metnin hangi satırlarının değiştiğini göstermek için, sol ya da sağ sayfa kenar boşluğunda beliren bir işaret tanımlayabilirsiniz.

İşaret

Belgede değişen satırların işaretlenip işaretlenmeyeceğini ve nerede işaretleneceğini tanımlar. Değişikleri, her zaman sol, sağ, dış ya da iç kenar boşluğunda görünecek şekilde yaralayabilirsiniz.

Renk

Metindeki değişmiş satırların hangi renkle vurgulanacağını belirtir.

Önizleme Alanı

Mevcut seçimin bir önizlemesini gösterir.

Lütfen bizi destekleyin!