Yazım Yardımı

LibreOffice metin ve HTML belgelerinde bazı karakterler ve doğrudan imleç için görünümü tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formatting Aids.


Layout Assistance

Math baseline alignment

Specifies whether Math formula objects are aligned using the text baseline as reference. Uncheck this option to be able to change the vertical position of Math objects in a paragraph.

Display formatting

Hangi biçimlendirme işaretlerinin ekranda görüntüleneceğini tanımlar. Standart çubuğundaki Biçimlendirme İşaretleri simgesini etkinleştirin. Biçimlendirme Yardımı sekmesinde seçtiğiniz tüm karakterler gösterilecektir.

Paragraf sonu

Paragraf sınırlandırıcılarının görsterilip gösterilmeyeceğini belirler. Paragraf sınırlandırıcılar aynı zamanda biçim bilgisi içerir.

Yumuşak tireler

Specifies whether soft hyphens (called also as optional or discretionary hyphens) are displayed. These are hidden user-defined delimiters that you enter within a word by pressing Words with soft hyphens are only separated at the end of a line at the point where a soft hyphen has been inserted, irrespective of whether the automatic hyphenation is activated or deactivated.

Boşluklar

Metindeki her boşluğun bir nokta ile temsil edilip edilmeyeceğini belirtir.

Bölünemez boşluk

Specifies that non-breaking spaces are shown as gray boxes. Non-breaking spaces are not broken at the end of a line and are entered with the shortcut keys.

Sekmeler

Sekme duraklarının küçük oklarla görüntülendiğini belirtir.

Kesmeler

Shift+Enter kısayolu ile eklenen tüm satır kesmelerini görüntüler. Bu kesmeler yeni bir satır başlatır ancak yeni bir paragraf başlatmaz.

Hidden characters

Görünüm - Biçimlendirme İşaretleri etkinken, "gizli" karakter biçimini kullanan metni görüntüler.

Bookmarks

Specifies that bookmark indicators are shown. | indicates the position of a point bookmark. [ ] indicates the start and end of a bookmark on a text range.

warning

The following controls appear only for Writer documents, not for HTML documents.


Protected Areas

Enable cursor

İmleci korumalı bir alana atayabileceğinizi ama değişiklik yapamayacağınızı belirtir.

Direct cursor

Doğrudan imlecin tüm özelliklerini tanımlar.

Doğrudan imleç

Doğrudan imleci etkinleştirir. Bu işlevi bir metin belgesinde araç çubuğundaki belgesinde Doğrudan İmleç Kipini Değiştir düğmesine tıklayarak veya Düzenle - Doğrudan İmleç Kipi komutunu seçerek de etkinleştirebilirsiniz.

Insert

Doğrudan imleç için ekleme seçeneklerini tanımlar. Belgenizde herhangi bir konuma tıklarsanız, bu konuma yeni bir paragraf yazılabilir ya da eklenebilir. Bu paragrafın özellikleri seçilen seçeneğe bağlıdır. Şu seçeneklerden birisiniz seçebilirsiniz:

Sekmeler

Doğrudan imleç kullanıldığında, tıklanılan konuma erişine kadar yeni paragrafa sekmeler eklenir.

Sekmeler ve Boşluklar

Doğrudan imleç kullanıldığında, tıklanılan konuma erişine kadar yeni paragrafa sekmeler ve boşluklar eklenir.

Spaces

When the direct cursor is used, spaces are added in the new paragraph until the clicked position is reached.

Sol paragraf kenarı

Doğrudan imleç kullanıldığında, sol paragraf girintisi doğrudan imlece tıkladığınız dikey konuma ayarlanır. Paragraf sola hizalanır.

Paragraf hizalaması

Doğrudan imleç kullanıldığında paragraf hizalamasını ayarlar. Fareye nerede tıklanıldığına bağlı olarak, paragraf sola, ortaya ya da sağa hizalı biçimlendirilir. Fare tıklamasından önceki imleç, bir üçgen şeklinde, hangi hizalamanın ayarlandığını gösterir.

note

Tüm ekleme seçenekleri sadece Doğrudan İmleç ile oluşturulmuş mevcut paragrafa aittir.


Image

Anchor

Defines the default anchor for inserted images. Available options are:

Lütfen bizi destekleyin!