Yazdır

Bir metin veya HTML belgesinin yazdırma ayarlarını belirtir.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Print.


note

The print settings defined on this tab page apply to subsequent new documents, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


İçerikler

Hangi belge içeriklerinin yazdırılacağını belirtir.

Images and objects

Metin belgenizin grafiklerinin yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.

Form kontrolleri

Metin belgesindeki form kontrol alanlarının yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.

Sayfa arkaplanı

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page Style - Background) in the printed document.

Print text in black

Metinlerin her zaman siyah yazdırılacağını belirtir.

Gizli metin

Gizli olarak işaretlenen metni yazdırmak için bu seçeneği etkinleştirin. Takip eden gizli metin yazdırılır: Biçim - Karakter - Yazı Tipi Efektleri - Gizli kullanılarak gizli olarak biçimlendirilen metin, ve Gizli metin ve Gizli paragraflar kullanılarak gizli olarak biçimlendirilen metin alanları.

Metin için yer tutucu kullan

Metin yer tutucularını yazdırmak için bu seçeneği etkinleştirin. Çıktıda metin yer tutucuları boş bırakmak için bu seçeneği kapatın.Metin yer tutucuları alandırlar.

Sayfalar

Çok sayfalı LibreOffice Writer belgeleri için yazdırma sırasını tanımlar.

Sol sayfalar (HTML belgeleri için geçerli değil)

Belgenin tüm sol sayfaların (çift sayılı) yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.

Sağ sayfalar (HTML belgeleri için geçerli değil)

Belgenin tüm sağ sayfaların (tek sayılı) yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.

Broşür

Belgenizi broşür biçiminde yazdırmak için Broşür seçeneğini seçin. LibreOffice Writer'da broşür biçimi şu şekildedir:

Eğer bir portre içindeki belgeyi yatay sayfa üzerine yazdırırsanız, kitapçık içerisindeki karşılıklı kenarlar yan yana basılacaktır. Eğer çift yönlü yazdırma özelliğine sahip bir yazıcınız varsa, belgenizden kitapçığın tamamını sonrasında syfaları sıralamaya gerek olmadan oluşturabilirsiniz. Eğer tek yönlü yazdırma özelliğine sahip bir yazıcınız varsa, bu etkiyi önce "Ön kenarlar / sağ sayfalar /tek sayfalar" seçeneğini işaretleyerek ve daha sonra tüm sayfa yığınını yazıcınıza yerleştirip "Arka sayfalar / sol sayfalar / çift sayfalar" seçeneğini işaretleyip tekrar yazdırarak başarabilirsiniz.

Sağdan sola

Broşürün sayfalarını sağdan sola metin ile doğru sırada yazdırmak için işaretleyin.

note

This control appears only if Complex text layout is set in - Languages and Locales - General.


Diğer

Otomatik eklenen boş sayfaları yazdır

Eğer bu seçenek etkin ise, otomatik eklenmiş boş sayfalar yazdırılır. Eğer çift-yönlü yazdırıryorsanız bu en uygunudur. Örneğin, bir kitapta, bir "bölüm" paragraf biçemi her zaman tek sayfa numaralı sayfalarla başlamak üzere ayarlanmıştır. Eğer bir önceki bölüm tek sayı sayfada biterse, LibreOffice çift sayı numaralı bir boş sayfa ekler. Bu seçenek o çift sayı numaralı sayfaların basılıp basılmayacağını belirler.

Yazıcı ayarlarından kağıt tepsisi

Çoklu tepsili yazıcılar için, "Kağıt tepsisi yazıcı ayarlarından" seçeneği kullanılacak kağıt tepsisinin sistem yazıcı ayarlarında belirtilip belirtilmeğini belirler.

Faks

Eğer bilgisayarınızda bir faks yazılımı kuruluysa ve metin belgesinden doğrudan faks göndermek istiyorsanız, tercih edilen faks makinesini seçin.

Açıklamalar

Belgenizdeki açıklamaların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.

Lütfen bizi destekleyin!